Հայտարարություններ

Համակարգչային սարքավորումների և տեխնիկայի ձեռքբերման համար հայտարարվում է մրցույթ՝ դպրոցի կարիքներից ելնելով:
Մրցույթի հրավերը տեղադրված է ֆինանսների նախարարության կայքէջում:
Մրցույթի կայացման օրվա, ժամի և տեղի մասին մանրամասն՝ համապատասխան հրավերում: