Հրաձգության մրցույթ

Կապանի N6 հիմնական դպրոցում կազմակերպվել է հրաձգության մրցույթ աշակերտների և ուսուցիչների շրջանում: Մրցույթը կազմակերպել էին դպրոցի կազմակերպիչ՜ Ն.Կարապետյանն ու զինղեկ Տ.Պետրոսյանը: