Աշակերտական խորհրդի ընտրություններ

2017թ սեպտեմբերի 22-ին տեղի է ունեցել աշակերտական խորհրդի նախագահի ընտրություն՝ փակ, գաղտնի քվեարկությամբ: Քվեարկությանը մասնակցել են 6-9-րդ…