Մասնագիտությունների աշխարհ

Նոյեմբերի 16-ին Կապանի N6 հիմնական դպրոցում կազմակերպվեց դասընթաց ,,Մասնագիտությունների աշխարհ,, թեմայով 8ա և8բ դասարաններում ( դասընթացավարներ՝ Գ.Հաջաթյան, Ա Սիմոնյան):
Դասընթացի նպատակն է աշակերտներին ցույց տալ մասնագիտության ընտրությունը անձի ինքնաբացահայտման և ինքնաճանաչման գործում, վեր հանել աշակերտների նախասիրություններն ու հետաքրքրությունները, որոնք հիմք են հանդիսանում մասնագիտություն ընտրելու համար: