,,Մասնագիտություն ընտրելու պատճառները,,

Նոյեմբերի 23-ին Կապանի N6 հիմնական դպրոցում կազմակերպվեց դասընթաց ,,Մասնագիտություն ընտրելու պատճառները,, թեմայով 8բ դասարանում ( դասընթացավար՝ Գ.Հաջաթյան):
Դասընթացի նպատակն է աշակերտներին ճիշտ պատկերացում տալ մասնագիտությունների մասին, մասնագիտություն ընտրելու անհրաժեշտության մասին, անհրաժեշտ տեղեկություն տալ մասնագիտությունների աշխարհի մասին