«Մ.Մաշտոց և հայոց այբուբենի ստեղծումը:Դպրոց»

«Մ.Մաշտոց և հայոց այբուբենի ստեղծումը:Դպրոց»

Նոյեմբերի 16-ին Կապանի N6 հիմնական դպրոցում Հայոց պատմություն առարկայից VIIա, VIIբ դասարաններում կազմակերպվեց ՏՀՏ դաս, ուսուցիչ Գ.Հաջաթյան: Թեման.»Մ.Մաշտոց և հայոց այբուբենի ստեղծումը:Դպրոց»
Աշակերտները դիտեցին տեսանյութ, որտեղ ներկայացվեց գրի ստեղծման պատմությունը, հին աշխարհի հայտնի գրային համակարգերը և հայերեն գրի ստեղծման պատմությունը:Ներկայացվեց Մ.Մաշտոցի կյանքն ու գործունեությունը, կարևորվեց հայերեն գրի դերը ժողովրդի կյանքում: Դասի նպատակն էր տեսանյութի միջոցով ճշգրիտ պատկերացում տալ գրի կարևորության մասին մարդկանց կյանքում և արժևորել հայերեն գրի դերը հայ ժողովրդի կյանքում: