Համագործակցային դաս ≪Բնապահպանություն ≫ թեմայից

Նոյեմբերի 29-ին Կապանի N6 հիմնական դպրոցում կենսաբանության և գերմաներենի ուսուցչուհիները 7-րդ դասարաններում կազմապերպել էին համագործակցային դաս ≪Բնապահպանություն ≫ թեմայից: Աշակերտները ներկայացրին բնապահպանական խնդիրները հայերեն և գերմաներեն, լրացրին աղյուսակ բնապահպանական խնդիրների լուծման և հետևանքների վերաբերյալ: Դիտեցին տեսանյութեր՝ ≪Երկրագնդի աղտոտվածությունը≫ , ≪Ինչպես են Գերմանիայում տեսակավորում աղբը ≫, ≪Հայաստանի Կարմիր գիրքը ≫: