ՍՊՈՐՏԼԱՆԴԻԱ

Դեկտեմբերի 5-ին Կապանի N6 հիմնական դպրոցում ֆիզկուլտուրայի ուսուցիչների ու աշակերտական խորհրդի անդամների նախաձեռնությամբ կազմակերպվել էր սպորտլանդիա 4-րդ դասարանների միջև: