Արտոնագիր

լիցենզիա

կից հավելված
1. 2017-2018 ուստարում դպրոցում սովորողների փաստացի թիվը՝ ըստ դասարանների՝
1-ին դասարան -71 աշակերտ
2-րդ դասարան — 58 աշակերտ
3-րդ դասարան — 72 աշակերտ
4-րդ դասարան — 56 աշակերտ
1-ից 4-րդ դասարանների աշակերտների ընդհանուր թիվը՝ 257
5-րդ դասարան — 52 աշակերտ
6-րդ դասարան — 55 աշակերտ
7-րդ դասարան — 44 աշակերտ
8-րդ դասարան — 53 աշակերտ
9-րդ դասարան — 37 աշակերտ
5-ից 9-րդ դասարանների աշակերտների ընդհանուր թիվը՝ 241
Աշակերտների ընհանուր թիվը՝ 498
2. 2017-2018 ուստարվա հունիս ամսվա դրությամբ դպրոցում առկա թափուր տեղերի թիվը՝ ըստ դասարանների
1-ից 4-րդ դասարաններում՝ 130, 5-ից 9-րդ դասարաններում՝ 252: