2017

Հաշվետվություն 4-րդ եռամսյակ
Հաշվետվություն
Նախահաշիվ 4-րդ եռամսյակ
Նախահաշիվ
Բյուջետային օրացույց
1. Ժամկետ — սեպտեմբերի 1-20
Աշխատանք -2018-2019 ֆինանսական տարվա բյուջեի նախագծի նախնական տարբերակի կազմում
Կատարող — տնօրեն, հաշվապահ
2. Ժամկետ — սեպտեմբերի 21- հոկտեմբերի 10
Աշխատանք — բյուջեի նախագծի նախնական տարբերակի քննարկում ՄԽ,ԾԽ,ԱԽ,ԴԽ,քաղաքացիների և բոլոր շահագրգիռ կողմերի հետ
Կատարող — տնօրեն, ՄԿԱ գծով տեղակալ, կազմակերպիչ, ԴԽ նախագահ
3. Ժամկետ — հոկտեմբերի 11 -30
Աշխատանք — 2018-2019 ֆինանսական տարվա բյուջեի նախագծի նախնական տարբերակի հանրային քննարկումների կազմակերպում
Կատարող — տնօրեն, հաշվապահ
4. Ժամկետ — հոկտեմբերի 31- նոյեմբերի 15
Աշխատանք — առաջարկված դիտողությունների և առաջարկությունների հիման վրա բյուջեի նախագծի նախնական տարբերակի փոփոխությունների կատարում
Կատարող — տնօրեն, հաշվապահ
5.ժամկետ — մինչև դեկտեմբերի 15-ը
Աշխատանք — բյուջեի նախագծի քննարկում և հավանության արժանացում կառավարման խորհրդի կողմից
Կատարող — ԴԽ նախագահ, տնօրեն, հաշվապահ
6.ժամկետ — փետրվարի 1-28
Աշխատանք — բյուջեի հաստատում հիմնադրի կողմից
Կատարող — ՀՀ Սյունիքի մարզպետ
7.ժամկետ — մինչև մարտի 15-ը
Աշխատանք — տարեկան հաշվետվությունների ներկայացում և հրապարակում
Կատարող — տնօրեն, հաշվապահ

Նախնական նախահաշիվ բյուջե
Հաշվետվություն 2017
2017թ.III եռամսյակի հաշվետվություն

Հաշվետվություն 1-ին կիսամյակ
2017թ. 1-ին կիսամյակի հաշվետվություն
Հաշվետվություն 2017
2017
Հաստիքացուցակ 2017

հաստիքացուցակ 2017

Վերադառնալ գլխավոր էջ

Նախահաշիվ 2017