Շախմատի 13-րդ օլիմպիադա

Հոկտեմբերի 11-ին Կապանի N6 հիմնական դպրոցում կազմակերպվել է ՀՀ դպրոցականների շախմատի 13-րդ օլիմպիադայի ներդպրոցական փուլը