Երկրաշարժից պաշտպանվելու կանոնները

05.12.2018-ին Կապանի N6 հիմնական դպրոցի 5-րդ դասարանում բնագիտություն առարկայից “Երկրաշարժ ” թեման անցկացվեց մրցույթի ձևով : Աշակերտներին նախօրոք հանձնարարվել էր կազմել պաստառներ “Երկրաշարժից պաշտպանվելու կանոնները” թեմայով: Դասի նպատակն էր աշակերտներին սովորեցնել դիմակայել երկրաշարժին:Հստակ պատկերացում կազմել իրենց վարքագծի մասին երկրաշարժից առաջ, երկրաշարժի ընթացքում, երկրաշարժից հետո: Դասը վարում էր բնագիտության
ուսուցչուհի Ա.Հակոբյանը